Business Intelligence

Business Intelligence to przede wszystkim ludzie, którzy budują wartość firmy. Wiedza, doświadczenie i kompetencje pracowników są kluczowe dla wykorzystania możliwości jakie stwarzają systemy BI

 

BI

Business Intelligence pozwala monitorować procesy biznesowe zachodzące w firmie. Łączy zarządzanie na poziomie strategicznym ‬z zarządzaniem operacyjnym. Pozwala gromadzić i przetwarzać dane. Udostępnia, analizuje i raportuje informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Zmienia dane w informację, a informację w wiedzę.

Business Intelligence to jednak przede wszystkim ludzie. Nie można wdrażać systemów BI w oderwaniu od strategii firmy, architektury korporacyjnej i kompetencji pracowników.

Jako firma wspieramy naszych klientów

 • w procesie wyboru systemu BI
 • wdrożenia systemu BI
 • utrzymania systemu BI
 • rozwoju systemu BI

Pomagamy pracownikom

 • poprzez szkolenia
 • tworzenie rozwiązań do zarządzania wiedzą BI

Świadczymy usługi consultingowe

 • związane z pozyskaniem, gromadzeniem, integracją, analizą i wizualizacją danych
 • wykorzystaniem systemów BI do realizacji celów strategicznych
  • Balance Scorecard
  • EIS (Executive Information Systems) – systemy informowania kierownictwa
  • DSS (Decision Support Systems) – systemy wspomagania decyzji
  • MIS (Management Information Systems) – systemy informacyjne zarządzania
  • GIS (Geographic Information Systems ) – systemy informacji geograficznej
 • zarządzaniem architekturą rozwiązań BI
  • wspiercie procesów biznesowych
  • architektura danych
  • architektura systemów
  • infrastruktura technologiczna
 • zarządzaniem wiedzą

Wdrażamy i projektujemy

 • Hurtownie Danych
 • systemy analityczno raportowe
 • systemy do zarządzania wiedzą