Architektura Korporacyjna

Architektura Korporacyjna to spojrzenie na całość organizacji

Atrium | Hall - Modern architecture interior

 

 

Architektura Korporacyjna (Enterprise Architecture) wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji. Pozwala na opis struktury i funkcji komponentów organizacji (strategii, procesów biznesowych, jednostek organizacyjnych, zasobów danych, systemów informatycznych, itd.) oraz ich wzajemnych powiązań, a także wytycznych zarządzających ich tworzeniem i rozwojem w czasie. Opisuje aktualny stan organizacji oraz wizję jej stanu przyszłego, łącznie ze strategią, która ma do niego doprowadzić.

 

 

Architektura Korporacyjna to spojrzenie na całość organizacji w kontekście integrowania jej rozwoju z rozwojem informatyki.

Na Architekturę Korporacyjną składają się następujące elementy:

 • Pryncypia Architektury Korporacyjnej – zbiór zasad budujących strategię rozwoju organizacji.
 • Architektura biznesowa – określa strategię biznesową, opisuje i modeluje procesy biznesowe funkcjonujące w firmach, definiuje sposoby zarządzania organizacją oraz jej strukturę organizacyjną.
 • Architektura danych – opisuje główne źródła oraz typy danych niezbędne do funkcjonowania organizacji.
 • Architektura oprogramowania – opisuje poszczególne systemy oprogramowania, ich wzajemne współdziałanie oraz relacje między innymi systemami, a głównymi procesami biznesowymi.
 • Architektura infrastruktury technicznej – opisuje infrastrukturę techniczną, która stanowi podstawę funkcjonowania kluczowych systemów oprogramowania.
 • Zarządzanie Wiedzą– pozwala na spójne rozumienie organizacji, przyczynia się do propagacji informacji o istniejących rozwiązaniach i standardach, wspiera użytkowników w rozwiązywaniu problemów biznesowych zgodnie z architekturą korporacyjną
W chwili obecnej problematyka Architektury Korporacyjnej jest stosunkowo nowym zagadnieniem w Polsce, jednak zrozumienie funkcji jej komponentów, a także zależności pomiędzy nimi pozwala uzyskać następujące korzyści
 • dopasowanie IT do rzeczywistych potrzeb biznesu
 • skrócenie czasu wdrażania zmian i ograniczenie kosztów zmian
 • integrację procesów i danych
 • ograniczenie kosztów utrzymywania i rozwoju infrastruktury IT
 • możliwość szybszego reagowania biznesu na zmiany rynkowe – dzięki dostosowaniu IT do potrzeb użytkowników
 • możliwość dodatkowej optymalizacji procesów, w tym sprzedaży i obsługi klienta

Z raportów firm doradztwa strategicznego wynika iż tylko 16% organizacji stosuje model ścisłej współpracy pomiędzy biznesem i technologią, który jest niezbędny dla osiągnięcia korzyści wynikających z wdrożenia Architektury Korporacyjnej.

W większości przypadków głównymi powodami budowania Architektury Korporacyjnej są
 • Efektywniejsze planowanie strategiczne – 59 proc.
 • Konsolidacja technologii – 47 proc.
 • Powiązanie biznesu z technologią – 44 proc.
 • Poprawa elastyczności biznesu – 43 proc.
 • Konsolidacja aplikacji – 36 proc.
 • Usprawnienie procesów biznesowych – 27 proc.
 • Udoskonalenie zarządzania informacją – 22 proc.
 • Redukcja ryzyka projektów informatycznych – 19 proc.