Doradztwo biznesowe

Zarządzanie Strategiczne, Zarządzanie Architekturą Korporacyjną, Zarządzanie Wiedzą w otoczeniu biznesowym opartym na zaufaniu (Zarządzanie Zaufaniem), tworzy konieczne warunki dla rozwoju firmy i jest stałym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej.

 

business people

 

Usługi Consultingowe w obszarze Zarządzania Strategicznego
 • budowanie strategii firmy
 • analiza strategiczna,
 • opis strategii,
 • cele i zadania strategiczne.
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • BSC (Balanced Scorecard )- strategiczna karta wyników.
 • EIS (Executive Information Systems) – systemy informowania kierownictwa
 • DSS (Decision Support Systems) – systemy wspomagania decyzji
 • MIS (Management Information Systems) – systemy informacyjne zarządzania
 • Zarządzanie własnością intelektualną – zarządzanie patentami, licencjami, know-how, dziełami będącymi wynikiem działalności intelektualnej twórców,
 • Zarządzanie wiedzą w obszarze Zarządzania Strategicznego
 • Zarządzanie zaufaniem w obszarze Zarządzania Strategicznego
Usługi Consultingowe w obszarze Zarządzania Architekturą Korporacyjną
 • opracowanie pryncypiów architektury korporacyjnej
 • modelowanie, optymalizacja, transformacja procesów biznesowych
 • zarządzanie strategią i transformacją IT
 • modelowanie, optymalizacja, transformacja, integracja, rozwój systemów i aplikacji
 • modelowanie, optymalizacja, transformacja, integracja danych
 • modelowanie, optymalizacja, transformacja, wirtualizacja infrastruktury technicznej
 • analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT)
 • identyfikacja „wąskich gardeł“
 • roadmapa inicjatyw
 • zarządzanie wiedzą w obszarze Architektury Korporacyjnej
 • zarządzanie zaufaniem w obszarze Architektury Korporacyjnej
Usługi Consultingowe w obszarze Zarządzania Zaufaniem

„Niemal każda transakcja handlowa zawiera element zaufania. Jego brak oznacza zacofanie gospodarcze” – Kenneth Arrow, laureat Nobla

 • zarządzanie zaufaniem wewnątrz organizacji
 • zarządzanie zaufaniem między organizacjami
 • audyt poziomu zaufania
 • transformacja firmy opartej na modelu kontroli pracy, w kierunku nowoczesnej organizacji opartej na wiedzy i zaufaniu
 • identyfikacja podstawowych wartości w kulturze organizacyjnej
 • identyfikacja obszarów społecznej odpowiedzialności
 • zarządzanie wiarygodnością
 • zarządzanie lojalnością
 • zarządzanie reputacją
 • przywództwo oparte na zaufaniu
 • kreowanie zaufania w zarządzaniu organizacją
Usługi Consultingowe w obszarze Zarządzania Wiedzą
 • Metadata Management, zarządzanie metadanymi z systemów informatycznych (np.: zarządzanie słownikami i kategoryzacjami w hurtowni danych )
 • Wsparcie dla procesów odpowiedzialnych za zarządzania jakością danych.
 • Information Management, zarządzanie informacją
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • zarządzanie procesami podejmowania decyzji
 • zarządzania procesami akceptacyjnymi
 • zarządzanie bazami wiedzy
 • zarządzanie dokumentacją
 • rozwój przywództwa i zarządzanie talentami,
 • zarządzania zaangażowaniem,
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • zarządzanie społecznością użytkowników
 • grupy najlepszych praktyk
 • gamifikacja, grywalizacja w zarządzaniu wiedzą
 • e-lerning
 • zintegrowane systemy zarządzania wiedzą